Política de privacitat

Avís Legal i Dades Empresa

Avís Legal i Dades Empresa
Per donar compliment amb l’establert a la Llei 34/ 2002 , del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

  • Titular: NUEVA IQT, S.L
  • Adreça: C/ MARIA JOSEPA ARNALL I JUAN, 14 – 17003 GIRONA
  • Contacte: info@quimics.com
  • Telèfon: 972396920

Objecte

La exposició pública de les dades personals de la web master d’aquesta pàgina web han d’estar tutelades per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de protecció de dades de caracter Personal basats en: article 1. objecte. La present llei orgànica té per objecte garantitzar i protegir, en lo que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets funamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

La finalitat principal de la LSSI suggereix un fitxer informatitzat de tractament de les dades personals a nivell de la xarxa a espanya que la llei orgànica de protecció de dades en el títol IV, Capítol I defineix com fitxers de titularitat pública, lloc que es tracta de un fitxer informatitzat de dades personals a nivell de la xarxa que així mateix hauría d’estar controlat per la agència de protecció de dades de españa, ent independent de la administració.

Exposats els punts i per complir amb els requisits de la LSSI i sense ànim de interropre la aplicació d’aquesta llei, el web master d’aquesta pàgina enviarà totes les seves dades personals a tota persona o ent que tingui interès directe i licid desenvolupant el Art. 4.1 de la Llei de protecció de dades.

Les dades de caràcter personal només es podran recollir per el seu tractament, així com sometre’ls al tractament, quan siguin adequats, pertinents i no excesius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per les que s’hagin obtingut, per allò pot sol•licitar prèvia exposició dels motius al web master a través del correu electrònic info@quimics.com.

El web master d’aquesta pàgina intenta evitar la utilització no autoritzada de les seves dades personasl per terceres persones emparant-se a la Llei de protecció de dades, i desitja complir amb les obligacions de la LSSI.

NUEVA IQT SL, és propietari del domini i la web www.quimics.com, i dona diferents serveis a internet des de la web www.quimics.com a l’usuari o empreses en virtut dels termes i condicions del present accord de termes i condicions dels serveis ET.

Nota legal sobre la llei de serveix de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE)

En complilment Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) s’informa:
Que al fer ús dels nostres serveis l’usuari accepta rebre comunicacions comercials periòdiques de les que podrà cancel•lar la seva subscripció a través de l’enviament de un e-mail a info@quimics.com.
Que els serveis oferts son donats per: NUEVA IQT SL. NIF: B17168444. C/ Maria Josepa Arnall i Juan 14, 17003 Girona. Tel. 972396920 info@quimics.com.

Nota legal sobre la llei orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter Personal (LOPD)

En compliment de la llei orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) el nostre fitxer de dades de www.quimics.com està inscrit en el registre General de Protecció de dades.
Les dades facilitades s’incorporaran al fitxer automatitzat situat a les intal•lacions de la empresa NUEVA IQT SL. NIF: B17168444 i domicili social al C/ Maria Josepa Arnall i Juan 14, 17003 Girona (Catalunya) i direcció de correu electrònic info@quimics.com.
El dret a accès, rectificació, cancelació i oposició podrà exercir-se a través de correu ordinari a NIF: B17168444 i domicili social al C/ Maria Josepa Arnall i Juan 14, 17003 Girona

Protecció de Dades

L’usuari pot exercir el seu dret d’accès, rectificació, cancel•lació i oposició a:info@quimics.com

Llei Aplicable i Fur.

Aquestes Condicions Generals és regiran per la llei espanyola. Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de las Condicions Generals, l’Empresa i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi és sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Girona.

event
event